Vejledning i brug af turneringsskema programmet.

Turneringsdata opbygges i et Excel-regneark med et ark pr gruppe.

Strukturen for række 1:

A: Antal runder i turneringen
B: Klassens navn
C:Turneringens navn
D: Blank
E: runde nr
F: spilledato
G-H, I-J, K-L, … som E og F for hver runde

Efterfølgende rækker:
A: Spillers nummer
B: Spillers navn
C: Spillers klub
D: Spillers rating
E: Matchinformation således

XYY
X = 1 for sort – X = 2 for hvid (bestemmer hvilken side modstander vises på tavlen)
YY = modstanders nummer
Eks:  207 (spiller hvid mod nummer 7)
Ikke planlagt match gives værdien:  -1

F: Resultat:  1 – 0 – 0.5  (før resultat: -1)    Bemærk: 0.5 har punktum som decimaltegn (kan angives som standard i excel).

Modstander udgået senere:
2 vises som (1] tæller ikke med i resultat, men rates.
7 vises som (½] tæller ikke med i resultat, men rates.

Resultat ved ikke spillede partier:
3/4 vises som [0][1] er ikke spillet og rates ikke. (Ved godkendt forfald).
5/6 vises som (0)(1) er ikke spillet, men rates dansk, ikke ELO. (Ved ikke godkendt udeblivelse).
8/9 vises som {0}{1} spilles, rates og medregnes ikke (spiller udgår før halvdelen er spillet).

G-H, I-J, K-L, … som E og F for hver rundeFørste kolonne efter sidste spilledag f.eks.

W: spillers telefon
X: spillers mail
Y: spillers seneste placering i en monradgruppe

Hvert ark gemmes derefter som .cvs (semikolonsepareret file)
med betegnelse g1.cvs – g2.cvs – g3.cvs  o.s.v (lille g).
Husk at gemme hele regnearket lokalt som Turplan.xls inden gx.cvs gemmes.

Alle filer i mappen undtagen ”Turplan.xls” skal være oploadet til egen mappe på hjemmesiden.
Menu.html tilpasses efter behov, og der kan fint være flere end 3 grupper.
gx.cvs filerne reloades efter hver runde.

Andre praktiske informationer:
Ved klik på en spilledato i en gruppe åbnes for forskellige muligheder:

      Resultater kan indtastes midlertidig on-line ved at skrive ”res” i feltet.
              (kan ændres i linie 22 i resultat.php)
      Alle
on-line resultater slettes med ”slet”. (ændres i linie 26)

Udskrivning af rundekort, partikort, korrektionsberegning og tavle.
      Rundekort til en Monrad turnering medtager registreret aktuel placering.
      En korrektionsberegning medtager on-line registrerede resultater.
      Disse er ikke med på en tavle udskrevet fra dette punkt.
Udskrivning gennemføres ved højre klik på emnet – vælg Vis udskrift -
vælg derefter ”Kun de markerede rammer” – og juster evt. aktuel margen, så det
passer til anvendelig udskrift på papir.