Holdnr År Række 1.bræt 2.bræt 3.bræt 4.bræt 5.bræt 6.bræt 7.bræt 8.bræt
I 2017 1. division Sørensen,Bent Pedersen,Svend Andreasen,Per Christiansen,Jens Jørgen Grosbøl-Rais, Eddie Pedersen,Børge Olesen,Poul Erik Nørgaard Jørgensen,Jørgen
II 2017 M-rækken Jensen,Lars Fredberg Grevlund,Per Jacobsen,Niels Madsen,Ole Rysgaard Hove,Arne Pedersen,Kewin
III 2017 A-rækken Dyhr,Søren Nielsen,Lars Hermansen,Mogens Christensen,Bent H
IV 2017 B-rækken Badsbjeg,Allan Sørensen,Sv. Aage Nielsen,Pia Bohnstedt,Michael
I 2016 1. division Andreasen,Per Kølbæk,Jens Pederse,Svend Grosbøl-Rais,Eddie Jørgensen,Jørgen Sørensen,Bent Christiansen,Jens J. Pedersen,Børge
II 2016 M-rækken Grevlund,Per Jensen,Lars Madsen,Ole Rysgaard Villadsen,Ole Skadborg Nielsen,Lars Dyhr,Søren
III 2016 M-rækken Willumsen,Henrik Hove,Arne Pedersen, Kewin Birk Hermansen, Mogens Badsbjerg,Allan Christensen,Bent
IV 2016 B-rækken Nielsen,Pia Wedenfeld,Mike Hove,Peter A: K. Sørensen,Svend Aage
I 2015 1. division Kølbæk,Jens Sørensen,Bent Andreasen,Per Jørgensen,Jørgen Grosbøl-Rais, Eddie Nielsen,John B. Pedersen, Svend Christiansen,Jens J.
II 2015 M-rækken Willumsen,Henrik Pedersen,Børge Grevlund,Per Madsen,Ole R Nielsen,Karsten Nielsen,Lars
III 2015 A-rækken Hove,Arne Villadsen, Ole Skadborg Dyhr,Søren Pedersen,Kewin
IV 2015 B-rækken Hansen, Normann A. Badsbjerg,Allan Christensen,Bent H Sørensen,Sv. Aage
I 2014 Skakligaen Kølbæk,Jens Sørensen,Bent Andreasen,Per Jørgensen,Jørgen Nielsen,John B. Pedersen, Svend Christiansen,Jens J. Grosbøl-Rais, Eddie
II 2014 M-rækken Willumsen,Henrik Grevlund,Per Hove,Arne Nielsen,Lars Madsen,Ole R Nielsen,Karsten
III 2014 A-rækken Dyhr,Søren Villadsen, Ole Skadborg Hermansen,Mogens Badsbjerg,Allan
IV 2014 B-rækken Sørensen,Sv. Aage Liwendahl, Folke Christensen,Bent H Nielsen, Pia
I 2013 1.division Andreasen,Per Sørensen,Bent Kølbæk, Jens Jørgensen,Jørgen Pedersen,Svend Nielsen,John B. Willumsen,Henrik Christiansen,Jens J.
II 2013 M-rækken Nørgaard,Poul Erik Jensen,Lars Hove,Arne Grevlund,Per Madsen,Ole R Nielsen,Lars
III 2013 M-rækken Guldberg,Torben Nielsen,Karsten Villadsen, Ole Skadborg Hansen,Normann A. Dyhr,Søren Hermansen,Mogens
IV 2013 B-rækken Sørensen,Sv. Aage Liwendahl, Folke Christensen,Bent H Badsbjerg,Allan
I 2012 1.division Sørensen,Bent Andreasen,Per Kølbæk, Jens Willumsen,Henrik Jørgensen,Jørgen Christiansen,Jens J. Nielsen,John B. Flinta, Ulrik
II 2012 M-rækken Nørgaard,Poul Erik Jensen,Lars Madsen,Ole R Nielsen,Lars Hove,Arne Guldberg,Torben
III 2012 A-rækken Dyhr,Søren Nielsen, Karsten Villadsen, Ole Skadborg Hermansen,Mogens
IV 2012 B-rækken Hansen, Normann A. Eriksen, Allan Petersen,Jan Simonsen, Finn
V 2012 B-rækken Christensen,Bent H Liwendahl, Folke Sørensen,Sv. Aage Nielsen, Pia
I 2011 Skakligaen Andreasen,Per Sørensen,Bent Kølbæk, Jens Jørgensen,Jørgen Willumsen,Henrik Pedersen,Svend Nielsen,John B. Nørgaard,Poul Erik
II 2011 2.division Flinta, Ulrik Jensen,Lars Hove,Arne Madsen,Ole R Guldberg,Torben Villadsen, Ole Skadborg Dyhr,Søren Hansen, Normann A.
III 2011 A-rækken Petersen,Jan Eriksen, Allan Liwendahl, Folke Simonsen, Finn
IV 2011 B-rækken Kristiansen, Henning Alramahy, Fadhel Sørensen,Sv. Aage Christensen,Bent H
I 2010 Skakligaen Aabling_Thomsen, Jakob Andreasen,Per Jørgensen,Jørgen Sørensen,Bent Kølbæk, Jens Pedersen,Svend Christiansen,Jens J. Nielsen,John B.
II 2010 M-rækken Nielsen,Tommy Willumsen,Henrik Nørgaard,Poul Erik Nielsen,Lars Hove,Arne Madsen,Ole R
III 2010 A-rækken Dyhr,Søren Lane,Håkon Hermansen,Mogens Petersen,Jan
IV 2010 B-rækken Christensen,Bent H Sørensen,Sv. Aage Pedersen, Leif Kristiansen, Henning
I 2009 1.division Andreasen,Per Jørgensen,Jørgen Pedersen,Svend Sørensen,Bent Kaysfeld,Henrik Nielsen,John B. Nielsen,Tommy Willumsen,Henrik
II 2009 M-rækken Nørgaard,Poul Erik Nielsen,Lars Guldberg,Torben Hove,Arne Bojsen,Bent Dyhr,Søren
III 2009 A-rækken Madsen,Ole R Lane,Håkon Hansen,Norman Hermansen,Mogens
IV 2009 A-rækken Petersen,Jan Christensen,Bent H Sørensen,Sv. Aage Kristensen,Peter
I 2008 1.division Jørgensen,Jørgen Andreasen,Per Nielsen,Tommy Pedersen,Svend Sørensen,Bent Christiansen,Jens J. Kaysfeld,Henrik Willumsen,Henrik
II 2008 M-rækken Nørgaard,Poul Erik Karstensen,Christian Gottschalck,Chr. Bojsen,Bent Dyhr,Søren Hove,Arne
III 2008 A-rækken Madsen,Ole R Nielsen,Ole Lane,Håkon Hermansen,Mogens
I 2007 Skakligaen Andreasen,Per Nielsen,Tommy Willumsen,Henrik Jørgensen,Jørgen Pedersen,Svend Nielsen,John B. Sørensen,Bent Christiansen,Jens J.
II 2007 2.division Kaysfeld,Henrik Nørgaard,Poul Erik Poulsen,Eddie Jensen,Lars Karstensen,Christian Østergaard,Jonas Juhl Bojsen,Bent Dyhr,Søren
III 2007 A-rækken Madsen,Ole R Gottschalck,Chr. Nielsen,Ole Hove,Arne
I 2006 1.division[1] Andreasen,Per Bentzen,Eric Sørensen,Bent Jørgensen,Jørgen Pedersen,Svend Nielsen,Tommy Willumsen,Henrik Nielsen,John B.
II 2006 3.division[2] Christiansen,Jens J. Kaysfeld,Henrik Poulsen,Eddie Nørgaard,Poul Erik Andreasen,Bjarke Jensen,Lars Bojsen,Bent Madsen,Ole R
III 2006 A-rækken
IV 2006 A-rækken
I 2005 2.division[3] Andreasen,Per Bentzen,Eric Jørgensen,Jørgen Pedersen,Svend Willumsen,Henrik Sørensen,Bent Nielsen,Tommy Nielsen,John B.
II 2005 3.division[4] Christiansen,Jens J. Kaysfeld,Henrik Nørgaard,Poul Erik Poulsen,Eddie Andreasen,Bjarke Jensen,Lars Madsen,Ole R Bojsen,Bent
III 2005 M-rækken Nielsen,Ole Holmström,Johan Dyhr,Søren Gottschalck,Chr. Hove,Arne Hermansen,Mogens
I 2004 1.division Andreasen,Per Bentzen,Eric Nielsen,Tommy Pedersen,Svend Sørensen,Bent Jørgensen,Jørgen Willumsen,Henrik Nielsen,John B.
II 2004 3.division Christiansen,Jens J. Nørgaard,Poul Erik Kaysfeld,Henrik Poulsen,Eddie Andreasen,Bjarke Jensen,Lars Madsen,Ole R Bojsen,Bent
III 2004 A-rækken Nielsen, Ole Dyhr, Søren Hove, Arne Gottschalck,Chr. Hermansen, Mogens Nielsen, Per Friis
I 2003 2.division Andreasen,Per Bentzen,Eric Nielsen,Tommy Jørgensen,Jørgen Pedersen,Svend Sørensen,Bent Christiansen,Jens J. Nielsen,John B.
II 2003 3.division Willumsen,Henrik Nørgaard,Poul Erik Poulsen,Eddie Kaysfeld,Henrik Pedersen,Børge Jensen,Lars Andreasen,Bjarke Madsen,Ole R
III 2003 M-rækken Kristensen, Henrik Lunden Nielsen, Ole Bojsen, Bent Dyhr,Søren Hove,Arne Gottschalck,Chr. Holmstrøm, Johan S. Hermansen, Mogens
I 2002 1.division Bentzen,Eric Nielsen,Tommy Jørgensen,Jørgen Pedersen,Svend Sørensen,Bent Andreasen,Per Christiansen,Jens J. Nielsen,John B.
II 2002 3.division Nørgaard,Poul Erik Willumsen,Henrik Poulsen,Eddie Kaysfeld,Henrik Pedersen,Børge Jensen,Lars Bojsen,Bent Nielsen,Ole
III 2002 M-rækken
I 2001 2.division Bentzen,Eric Pedersen,Svend Jørgensen,Jørgen Nielsen,Tommy Christiansen,Jens J. Sørensen,Bent Andreasen,Per Nielsen,John B.
II 2001 2.division Nørgaard,Poul Erik Beyerholm,Arne Nielsen,Jan Poulsen,Eddie Pedersen,Børge Willumsen,Henrik Kaysfeld,Henrik Bojsen,Jesper
III 2001 M-rækken
I 2000 1.division Bentzen,Eric Andreasen,Per Sørensen,Bent Pedersen,Svend Nielsen,Tommy Nielsen,John B. Nielsen,Jan Christiansen,Jens J.
II 2000 2.division Jørgensen,Jørgen Nørgaard,Poul Erik Beyerholm,Arne Poulsen,Eddie Willumsen,Henrik Pedersen,Børge Kaysfeld,Henrik Jensen,Lars
III 2000 M-rækken
IV 2000 B-rækken
I 1999 2.division Bentzen,Eric Sørensen,Bent Larsen,Olav D. Pedersen,Svend Andreasen,Per Jørgensen,Jørgen Christiansen,Jens J. Nielsen,John B.
II 1999 2.division Beyerholm,Arne Nørgaard,Poul Erik Pedersen,Børge Poulsen,Eddie Kaysfeld,Henrik Bojsen,Jesper Willumsen,Henrik Jensen,Lars
III 1999 M-rækken Bisgaard,Peter Nielsen,Ole Hove,Arne Madsen,Ole R. Dyhr,Søren Gottschalck,Chr. Nielsen,Lars Lassen,Mette
I 1998 2.division Bentzen,Eric Sørensen,Bent Larsen,Olav D. Pedersen,Svend Jørgensen,Jørgen Andreasen,Per Christiansen,Jens J. Nielsen,John B.
II 1998 3.division Beyerholm,Arne Nørgaard,Poul Erik Pedersen,Børge Poulsen,Eddie Willumsen,Henrik Kaysfeld,Henrik Bojsen,Jesper Jensen,Lars
III 1998 M-rækken Bisgaard,Peter Nielsen,Ole Hove,Arne Nielsen,Lars Dyhr,Søren Holmström,Johan Lassen,Mette Nielsen,Per Fries
IV 1998 C-rækken Madsen,Ole R. Kloch,Jacob Petersen,Jan Sørensen,Svend Aage Nørkjær,Lars
I 1997 2.division Andreasen,Per Bentzen,Eric Jørgensen,Jørgen Sørensen,Bent Pedersen,Svend Christiansen,Jens J. Nielsen,John B. Nørgaard,Poul Erik
II 1997 3.division Poulsen,Eddie Simonsen,Jesper Beyerholm,Arne Kaysfeld,Henrik Bojsen,Jesper Willumsen,Henrik Jensen,Lars Christensen,Bent
III 1997 A-rækken Bisgaard,Peter Nielsen,Ole Hove,Arne Madsen,Ole R. Dyhr,Søren Lassen,Mette Nielsen,Per Friis Kloch,Jacob
I 1996 2.division Andreasen,Per Bentzen,Eric Sørensen,Bent Pedersen,Svend Jørgensen,Jørgen Nielsen,John B. Christiansen,Jens J. Andersen,Frank
II 1996 3.division Larsen,Olav D. Chistensen,Bent Poulsen,Eddie Pedersen,Børge Simonsen,Jesper Beyerholm,Arne Kaysfeld,Henrik Nørgaard,Poul Erik
III 1996 M-rækken Bojsen,Jesper Willumsen,Henrik Bisgaard,Peter Jensen,Lars Nielsen,Ole Lysberg,Peter Nielsen,Lars Gottschalck,Chr.
IV 1996 A-rækken Hove,Arne Madsen,Ole R. Dyhr,Søren Lassen,Mette Nielsen,Per Friis Kloch,Jacob Pedersen,Helle K. Oldenburg,Heine
I 1995 1.division Sørensen,Bent Andreasen,Per Bentzen,Eric Jørgensen,Jørgen Pedersen,Svend Nielsen,John B. Christiansen,Jens J. Pedersen,Børge
II 1995 2.division Larsen,Olav D. Poulsen,Eddie Christensen,Bent Simonsen,Jesper Beyerholm,Arne Willumsen,Henrik Kaysfeld,Henrik Nørgaard,Poul Erik
III 1995 M-rækken Bojsen,Jesper Simonsen,Michael Jensen,Lars Bisgaard,Peter Lysberg,Peter Nielsen,Ole Nielsen,Lars Gottschalck,Chr.
IV 1995 A-rækken Hove,Arne Madsen,Ole R. Dyhr,Søren Nielsen,Per Friis Lassen,Mette Pedersen,Helle K. Kloch,Jacob Oldenburg,Heine
I 1994 1.division Bentzen,Eric Sørensen,Bent Jørgensen,Jørgen Andreasen,Per Pedersen,Svend Christiansen,Jens J. Madsen,John Pedersen,Børge
II 1994 3.division Larsen,Olav D. Poulsen,Eddie Christensen,Bent Beyerholm,Arne Simonsen,Jesper Nøhr,Finn Nørgaard,Poul Erik Bojsen,Jesper
III 1994 M-rækken Willumsen,Henrik Simonsen,Michael Jensen,Lars Lysberg,Peter Bisgaard,Peter Lunden,Henrik Nielsen,Ole Hove,Arne
IV 1994 B-rækken Dyhr,Søren Nielsen,Per Friis Madsen,Ole R. Gottschalck,Chr. Falden,Erik Pedersen,Helle K. Lassen,Mette Oldenburg,Heine
I 1993 1.division Andreasen,Per Sørensen,Bent Bentzen,Eric Jørgensen,Jørgen Madsen,John Pedersen,Svend Christiansen,Jens J. Christensen,Bent
II 1993 3.division Larsen,Olav D. Poulsen,Eddie Jensen,Lars Beyerholm,Arne Simonsen,Jesper Nørgaard,Poul Erik Simonsen,Michael Pedersen,Børge
III 1993 M-rækken Willumsen,Henrik Lunden,Henrik Bojsen,Jesper Bisgaard,Peter Nøhr,Finn Nielsen,Ole Nørr,Michael Dyhr,Søren
IV 1993 C-rækken Hove,Arne Nielsen,Per Friis Pedersen,Mogens K. Pedersen,Helle K. Lassen,Mette
I 1992 1.division Andreasen,Per Bentzen,Eric Sørensen,Bent Jørgensen,Jørgen Pedersen,Svend Larsen,Olav D. Madsen,John Christensen,Bent
II 1992 3.division Lunden,Henrik Jensen,Lars Nørgaard,Poul Erik Pedersen,Børge Willumsen,Henrik Poulsen,Eddie Beyerholm,Arne Lysberg,Peter
III 1992 A-rækken Simonsen,Jesper Bojsen,Jesper Dyhr,Søren Nørr,Michael Hove,Arne Nielsen,Per Friis Johansen,Steen Falden,Erik
I 1991 1.division Sørensen,Bent Bentzen,Eric Jørgensen,Jørgen Andreasen,Per Pedersen,Svend Christensen,Bent Larsen,Olav D. Madsen,John
II 1991 3.division Nørgaard,Poul Erik Poulsen,Eddie Pedersen,Børge Lunden,Henrik Bojsen,Jesper Lysberg,Peter Jensen,Lars Nielsen,Ole
III 1991 A-rækken Dyhr,Søren Hansen,Ole Hove,Arne Nielsen,Per Friis Johansen,Steen Grottschalck,Chr. Pedersen,Helle K. Lassen,Mette
I 1990 1.division Sørensen,Bent Andreasen,Per Bentzen,Eric Pedersen,Svend Christensen,Bent Jørgensen,Jørgen Madsen,John Nørgaard,Poul Erik
II 1990 3.division Larsen,Olav D. Poulsen,Eddie Vistisen,Lars Bojsen,Jesper Pedersen,Børge Jensen,Lars Lunden,Henrik Nielsen,Ole
III 1990 A-rækken Dyhr,Søren Nielsen,Per Friis Johansen,Steen Hove,Arne Pedersen,Mogens K. Gottschalck,Chr. Pedersen,Helle K. Jakobsen,Morten Graa
I 1989 1.division Andreasen,Per Sørensen,Bent Bentzen,Eric Jørgensen,Jørgen Pedersen,Svend Christensen,Bent Madsen,John Willumsen,Henrik
II 1989 3.division Larsen,Olav D. Vistisen,Lars Nørgaard,Poul Erik Pedersen,Børge Poulsen,Eddie Bojsen,Jesper Jensen,Lars Nielsen,Ole
III 1989 M-rækken Dyhr,Søren Nielsen,Per Friis Johansen,Steen Hove,Arne Pedersen,Helle K. Pedersen,Mogens K. Andreasen,Kim Palmkvist,Ove
I 1988 1.division Sørensen,Bent Andreasen,Per Bentzen,Eric Jørgensen,Jørgen Pedersen,Svend Ingerslev,Aage Madsen,John Pedersen,Børge
II 1988 2.division Willumsen,Henrik Nørgaard,Poul Erik Larsen,Olav D. Christensen,Bent Nielsen,Tommy Poulsen,Eddie Jensen,Lars Persson,Lars
III 1988 3.division Vistisen,Lars Bojsen,Jesper Lunden,Henrik Nielsen,Jan Dyhr,Søren Nielsen,Ole Gjerding,Allan N. Bisgaard,Peter
IV 1988 A-rækken Nielsen,Per Friis Johansen,Steen Løvgaard,Bent Hansen,Asbjørn T. Hove,Arne Nielsen,Preben Rasmussen,Bent Gottschalck,Chr.
V 1988 C-rækken Pedersen,Helle K. Melgaard,Preben Høgh,Bjarne Nielsen,Thomas Andreasen,Kim
I 1987 1.division Sørensen,Bent Andreasen,Per Bentzen,Eric Ingerslev,Aage Jørgensen,Jørgen Pedersen,Svend Larsen,Olav D. Pedersen,Erik
II 1987 2.division Holmsgaard,Henrik Pedersen,Børge Nørgaard,Poul Erik Christensen,Bent Grevlund,Per Nielsen,Tommy Willumsen,Henrik Persson,Lars
III 1987 M-rækken Poulsen,Eddie Bojsen,Jesper Jensen,Lars Lunden,Henrik Nielsen,Jan Nielsen,Ole Dyhr,Søren Pedersen,Orla
IV 1987 A-rækken Jacobsen,Niels Løvgaard,Bent Johansen,Steen Nielsen,Per Friis Gehrig,Bruno Hansen,Asbjørn T. Nielsen,Preben Gjerding,Allan Næss
V 1987 B-rækken Hove,Arne Bisgaard,Peter Høgh,Bjarne Oldenburg,Heine Gottschalck,Chr. Pedersen,Mogens Pedersen,Helle K. Petersen,Finn
I 1986 1.division Sørensen,Bent Ingerslev,Aage Jørgensen,Jørgen Andreasen,Per Bentzen,Eric Pedersen,Svend Pedersen,Erik Larsen,Olav D.
II 1986 3.division Pedersen,Børge Holmsgaard,Henrik Persson,Lars Grevlund,Per Nielsen,Tommy Nørgaard,Poul Erik Christensen,Bent Poulsen,Eddie
III 1986 M-rækken Bojsen,Jesper Lunden,Henrik Nielsen,Ole Jensen,Lars Nielsen,Jan Løvgaard,Bent Jacobsen,Niels Pedersen,Orla
IV 1986 B-rækken Johansen,Steen Nielsen,Per Friis Hansen,Asbjørn T. Dyhr,Søren Gottschalck,Chr. Larsen,Pauli Gehrig,Bruno Gadegaard,Erik
J 1986 Junior Bojsen,Jesper Nielsen,Jan Hansen,Asbjørn T. Gehrig,Bruno Bisgaard,Peter Jensen,René
V 1986 C-rækken Bisgaard,Peter Pedersen,Helle K. Jensen,Frank Jensen,René Kloch,Jacob Bendsen,Jørgen
I 1985 1.division Ingerslev,Aage Sørensen,Bent Jørgensen,Jørgen Bentzen,Eric Pedersen,Svend Pedersen,Børge Christensen,Bent Pedersen,Erik
II 1985 3.division Holmsgaard,Henrik Larsen,Olav D. Persson,Lars Grevlund,Per Nielsen,Tommy Nørgaard,Poul Erik Bojsen,Jesper Hansen,Jørgen
III 1985 M-rækken Lunden,Henrik Poulsen,Eddie Løvgaard,Bent Jacobsen,Niels Pedersen,Orla Jensen,Lars Nielsen,Jan Johansen,Steen
IV 1985 B-rækken Nielsen,Per Friis Christensen,Poul Gjerding,Allan Næss Gadegaard,Erik Melgaard,Preben Harder,Anders Larsen,Pauli Pedersen,Helle K.
J 1985 Junior Bojsen,Jesper Nielsen,Jan Harder,Anders Jensen,René Hansen,Asbjørn T. Kloch,Jacob
I 1984 1.division Ingerslev,Aage Kølbæk,Jens Sørensen,Bent Jørgensen,Jørgen Pedersen,Svend Bentzen,Eric Pedersen,Erik Pedersen,Børge
II 1984 2.division Persson,Lars Holmsgaard,Henrik Nørgaard,Poul Erik Grevlund,Per Christensen,Bent Nielsen,Tommy Hansen,Jørgen Meyer,Lars
III 1984 Bojsen,Jesper Lunden,Henrik Poulsen,Eddie Løvgaard,Bent Jacobsen,Niels Pedersen,Orla Nielsen,Jan Johansen,Steen
IV 1984 Larsen,Morten Nielsen,Per Friis Christensen,Poul Oldenburg,Heine Rasmussen,Bent Gjerding,Allan Næs Hansen,Frank Larsen,Pauli
V 1984 C-rækken Melgaard,Preben Svendsen,Vagn Palmkvist,Ove Harder,Anders Pedersen,Helle K. Jensen,René
I 1983 1.division Kølbæk,Jens Ingerslev,Aage Sørensen,Bent Bentzen,Eric Jørgensen,Jørgen Pedersen,Børge Nørgaard,Poul Erik Pedersen,Erik
III 1983 M-rækken Bojsen,Jesper Lunden,Henrik Løvgaard,Bent Nielsen,Ole Jacobsen,Niels Poulsen,Eddie Pedersen,Willy Pedersen,Orla
IV 1983 A-rækken Nielsen,Jan Jensen,Lars Rasmussen,Bent Larsen,Morten Nielsen,Per Friis Christensen,Poul Johansen,Steen Oldenburg,Heine
J 1983 Junior Bojsen,Jesper Poulsen,Eddie Nielsen,Jan Jensen,Lars Larsen,Morten Harder,Anders
I 1982 1.division Kølbæk,Jens Sørensen,Bent Ingerslev,Aage Pedersen,Svend Bentzen,Eric Jørgensen,Jørgen Pedersen,Erik Grevlund,Per
II 1982 3.division Pedersen,Børge Persson,Lars Nørgaard,Poul Erik Holmsgaard,Henrik Christensen,Bent Sigaard,Georg Jacobsen,Niels Nielsen,Ole
III 1982 M-rækken Nielsen,Tommy Lunden,Henrik Hansen,Jørgen Pedersen,Orla Meyer,Lars Poulsen,Eddie Bojsen,Jesper Christensen,Poul
V 1982 C-rækken Oldenburg,Heine Nielsen,Erik Knudsen,Per Harder,Anders Hansen,Asbjørn T. Bisgaard,Peter
I 1981 1.division Kølbæk,Jens Sørensen,Bent Ingerslev,Aage Jørgensen,Jørgen Pedersen,Svend Pedersen,Børge Bentzen,Eric Grevlund,Per
II 1981 3.division Pedersen,Erik Persson,Lars Nørgaard,Poul Erik Christensen,Bent Holmsgaard,Henrik Nielsen,Ole Sigaard,Georg Jacobsen,Niels
III 1981 M-rækken Pedersen,Orla Guldberg,Torben Løvgaard,Bent Nielsen,Tommy Christensen,Poul Rasmussen,Bent Larsen,Pauli Bojsen,Jesper
IV 1981 B-rækken Nielsen,Per Friis Oldenburg,Heine Poulsen,Eddie Jensen,Lars Nielsen,Jan Nielsen,Erik Knudsen,Per Knudsen,Palle
J1 1981 Junior Holmsgaard,Henrik Nielsen,Tommy Bojsen,Jesper Poulsen,Eddie Jensen,Lars Nielsen,Jan
J2 1981 Junior Bisgaard,Peter Nielsen,Erik Knudsen,Lars Knudsen,Palle Knudsen,Per Hansen,Asbjørn T.
I 1980 1.division Kølbæk,Jens Bjerring,Kai Sørensen,Bent Ingerslev,Aage Pedersen,Svend Bentzen,Eric Pedersen,Børge Pedersen,Erik
II 1980 M-rækken Jørgensen,Jørgen Persson,Lars Nørgaard,Poul Erik Christensen,Bent Grevlund,Per Holmsgaard,Henrik Hansen,Jørgen Bojsen,Bent
III 1980 A-rækken Nielsen,Ole Pedersen,Willy Jacobsen,Niels Pedersen,Orla Guldberg,Torben Nielsen,Per Friis Nielsen,Tommy Sønderkær,Henrik
IV 1980 C-rækken Christensen,Poul Knudsen,Erling Larsen,Pauli Rasmussen,Bent Oldenburg,Heine
J 1980 Junior Holmsgaard,Henrik Sønderkær,Henrik Poulsen,Eddie Mollerup,Peter Nielsen,Jan Bisgaard,Peter
I 1979 1.division Bjerring,Kai Kølbæk,Jens Ingerslev,Aage Sørensen,Bent Pedersen,Svend Bentzen,Eric Pedersen,Erik Jørgensen,Jørgen
II 1979 3.division Pedersen,Børge Nørgaard,Poul Erik Persson,Lars Grevlund,Per Bojsen,Bent Hansen,Jørgen Nielsen,Ole Holmsgaard,Henrik
III 1979 M-rækken Pedersen,Orla Lunden,Henrik Knudsen,Erling Christensen,Poul Nielsen,Tommy Rasmussen,Bent Larsen,Pauli Pedersen,Asbjørn
I 1978 1.division Ingerslev,Aage Pedersen,Svend Bentzen,Eric Sørensen,Bent Persson,Lars Pedersen,Erik Jørgensen,Jørgen Grevlund,Per
II 1978 3.division Pedersen,Børge Nørgaard,Poul Erik Holmsgaard,Ole Pedersen,Arne Willumsen,Hans Pedersen,Willy Bojsen,Bent Jacobsen,Niels
III 1978 A-rækken Sigaard,Georg Hansen,Jørgen Holmsgaard,Henrik Nielsen,Per Friis Guldberg,Torben Lunden,Henrik Knudsen,Erling Christensen,Poul
IV 1978 C-rækken Pedersen,Emil Larsen,Pauli Wibe,Johannes Pedersen,Asbjørn Rasmussen,Bent Nielsen,Tommy
I 1977 1.division Ingerslev,Aage Pedersen,Svend Sørensen,Bent Pedersen,Erik Pedersen,Børge Jørgensen,Jørgen Grevlund,Per Nørgaard,Poul Erik
II 1977 2.division Persson,Lars Holmsgaard,Ole Pedersen,Arne Bojsen,Bent Willumsen,Hans Jacobsen,Niels Holmsgaard,Henrik Hansen,Jørgen
III 1977 B-rækken Pedersen,Willy Sigaard,Georg Guldberg,Torben Nielsen,Per Friis Jensen,Henry Hansen,Jens Emil Lunden,Henrik Jensen,Jørgen
IV 1977 C-rækken Pedersen,Emil Larsen,Pauli Andersen,Ole Rasmussen,Bent Thomsen,Flemming Pedersen,Asbjørn
I 1976 1.division Ingerslev,Aage Pedersen,Svend Pedersen,Erik Sørensen,Bent Jørgensen,Jørgen Grevlund,Per Pedersen,Børge Nørgaard,Poul Erik
II 1976 3.division Pedersen,Arne Holmsgaard,Ole Bojsen,Bent Willumsen,Hans Persson,Lars Sigaard,Georg Jacobsen,Niels Pedersen,Willy
I 1975 2.division Ingerslev,Aage Pedersen,Svend Pedersen,Erik Sørensen,Bent Jørgensen,Jørgen Pedersen,Børge Nørgaard,Poul Erik Willumsen,Hans
I 1974 1.division Sørensen,Bent Pedersen,Erik Jørgensen,Jørgen Pedersen,Svend Holmsgaard,Ole Willumsen,Hans Pedersen,Børge Bojsen,Bent
I 1973 2.division Sørensen,Bent Pedersen,Erik Jørgensen,Jørgen Christoffersen,Nels Holmsgaard,Ole Bojsen,Bent Willumsen,Hans Pedersen,Willy
I 1972 2.division Sørensen,Bent Pedersen,Erik Grevlund,Per Pedersen,Børge Christoffersen,Nels Holmsgaard,Ole Pedersen,Willy Bojsen,Bent
I 1971 3.division Pedersen,Erik Pedersen,Børge Grevlund,Per Holmsgaard,Ole Pedersen,Willy Pedersen,Emil Jacobsen,Niels Larsen,Pauli
I 1971 3.division Pedersen,Erik Pedersen,Børge Grevlund,Per Holmsgaard,Ole Pedersen,Willy Pedersen,Emil Jacobsen,Niels Larsen,Pauli
I 1970 3.division Pedersen,Erik Holmsgaard,Ole Grevlund,Per Pedersen,Svend Pedersen,Willy Pedersen,Emil Nielsen,Per Friis Knudsen,Erling
I 1969 3.division Pedersen,Erik Pedersen,Svend Holmsgaard,Ole Pedersen,Willy Pedersen,Børge Nielsen,Per Friis Christensen,Poul Pedersen,Emil
I 1968 2.division Pedersen,Svend Pedersen,Erik Holmsgaard,Ole Knudsen,Arne Pedersen,Børge Pedersen,Kim Pedersen,Willy Nielsen,Per Friis
I 1967 2.division Pedersen,Erik Pedersen,Børge Holmsgaard,Ole Pedersen,Svend Poulsen,Richard Pedersen,Kim Knudsen,Arne Coltau,Preben
I 1966 2.division Pedersen,Erik Pedersen,Svend Grevlund,Per Pedersen,Børge Holmsgaard,Ole Coltau,Preben Pedersen,Emil Nielsen,Hans
I 1965 2.division Pedersen,Erik Holmsgaard,Ole Pedersen,Svend Pedersen,Orla Grevlund,Per Pedersen,Willy Nielsen,Hans Pedersen,Emil
I 1964 2.division Pedersen,Erik Holmsgaard,Ole Pedersen,Svend Grevlund,Per Coltau,Preben Nyeng,Henning Pedersen,Willy Larsen,Pauli
II 1964 3.division Nielsen,Pauli Pedersen,Emil Pedersen,Willy Pedersen,Orla Nielsen,Hans Larsen,Oluf Norre,Anders Knudsen,Erling
I 1963 3.division Pedersen,Erik Pedersen,Svend Holmsgaard,Ole Nyeng,Henning Nielsen,Hans Coltau,Preben Pedersen,Emil Knudsen,Erling

[1]
Ændret til Skakligaen
[2]
Ændret til 2.division
[3]
Ændret til 1.division
[4]
Ændret til 2.division