Klubinformationer

CVRnr. 33 51 72 03

Bestyrelse

 

Formand
Kasserer
Sekretær
Seniorleder
Medlem


 

Arne Hove
Bent Sørensen
Ole Rysgaard Madsen
Lars Fredberg Jensen
Mogens Hermansen


 

9819 1542 / 5151 0666
9825 7406 / 2146 1807
9826 1438
9831 8187 / 2982 / 8187
9717 3000 / 4188 2200


Kontingent

 

Seniorer
Pensionister
(fyldt 64 år)
Juniorer (15 – 20 år)
Børn (under 15 år)
B-medlemmer
(A-medlem i anden klub)

 

Kr. 285,00 pr. kvartal.
Kr. 200,00
pr. kvartal.
Kr. 200,00
pr. kvartal.
Kr. 160,00
pr. kvartal.
Kr. 368,00
helårlig

 

Kontingent opkræves
periodevis forud.
Kan indbetales til klubbens
konto i Nørresundby Bank:
7450-0007052434
eller til kassereren på en klubaften

Klubaften

Ordinær klubaften hver torsdag kl. 19.00 i
Kulturbroen (under brolandingen), Strandgade 3, Nørresundby
Klubben er lukket på helligdage.

Bliv medlem

Aktivitetskalender
Skakklubbens Bibliotek
Klubbens debatside

Pjece om klubben
Love for Nørresundby Skakklub
Statut for Ole Holmsgaards Mindeturnering


Generalforsamlinger  

 
Klubben har p.t. 44 A- og 2 B-medlemmer

Historiske klubstatistikker
Holdopstillinger, brætpoint og resultater siden 1963
samt klubmestre, formænd og kasserere siden 1934

Login for medlemmer
Medlemsliste / holdspil m.m.